Di động: 0388 616 200
Menu
<span>Hương cân Trầm Tuệ

Hương cân Trầm Tuệ

Liên hệ
Mô tả:

Hương cân Trầm Tuệ (Khối lượng: 1kg) phù hợp với khách hàng:

* Có nhu cầu sử dụng nhiều: thường xuyên, liên tục (nhất là Phật tử)

* Muốn tiết kiệm chi phí mà vẫn có trầm hương sạch để thờ cúng, phục vụ các nghi lễ tâm linh

* Muốn chia sẻ/ mua chung với bạn bè để tối ưu giữa chi phí (hàng, giao nhận) và chất lượng

* Sử dụng làm vật phẩm cúng dường

* Giảm thiểu bao bì, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp

Sản phẩm cùng danh mục